Chỉ định thầu một số công trình, dự án

Gốc
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý áp dụng chỉ định thầu một số công trình, dự án tại một số địa phương.

* Thủ tướng chấp thuận về nguyên tắc, Bộ Xây dựng được chỉ định thầu các gói thầu: Thi công tường vây công trình, thi công cọc khoan nhồi công trình, tư vấn giám sát thi công tường vây và thi công cọc nhồi công trình và cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình của Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội. * Thủ tướng đồng ý UBND tỉnh Ninh Thuận áp dụng chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn lập dự án và lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình đường Hiệp Kiết-Cà Ná. * Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc UBND tỉnh Quảng Bình được áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu xây lắp của công trình Hạ tầng khu chuyển khẩu Bãi Dinh- Khu kinh tế cửa khẩu Chalo (giai đoạn 1). UBND tỉnh Quảng Bình có kế hoạch bảo đảm cấp đủ vốn thực hiện và có thời gian hoàn thành trước năm 2010. * Trên cơ sở đề nghị của Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc BIDV, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc áp dụng chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc nút giao Thân Cửu Nghĩa thuộc Dự án đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. * Thủ tướng giao UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện đấu thầu các gói thầu xây lắp, gói thầu tư vấn quản lý dự án và gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án xây dựng trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật về đấu thầu. * Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính, Thủ tướng đồng ý ngân sách nhà nước ứng cho Công ty TNHH một thành viên cảng Sài Gòn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng Sài Gòn-Hiệp Phước. * Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng vốn dự phòng dự án đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) để đầu tư khôi phục hoàn trả các tuyến đường hư hỏng tại 2 huyện Tân Kỳ và Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An, như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải. Minh Phương (Nguồn: Công văn 1912-1916, 1921, 1922/TTg-KTN)

Tin nóng

Tin mới