Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: “Trong công tác vận động đồng bào dân tộc, hơn ai hết chỉ đồng bào dân tộc mới vận động tốt, vì người dân tộc có vai trò rất quan trọng trong sự phát huy khối đại đoàn kết dân tộc”.

Chi dong bao dan toc moi lam tot cong tac van dong nguoi dan toc - Anh 1

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Ngày 13/9, tại thành phố Cần Thơ, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức "Tọa đàm phát huy vai trò người tiêu biểu có uy tín các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam Bộ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Dự buổi tọa đàm có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ Sơn Minh Thắng; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, thành phố Cần Thơ cùng 40 vị tiêu biểu có uy tín trong 13 tỉnh khu vực Tây Nam Bộ đại diện cho gần 4.000 người tiêu biểu có uy tín về tham dự.

Chi dong bao dan toc moi lam tot cong tac van dong nguoi dan toc - Anh 2

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc tọa đàm.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ xúc động ngày trở về với mảnh đất Tây Nam Bộ, miền đất có truyền thống cách mạng trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ.

“Bà con dân tộc ở Tây Nam Bộ luôn sát cánh cùng nhân dân trong vùng dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của đất nước, giải phóng dân tộc, giành lại độc lập”.

Người đứng đầu Mặt trận cho rằng, “về với miền Tây, nhắc mỗi người nhớ lại hình tượng bà con, hình tượng những người dân tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiều bà con, nhiều cơ sở của đồng bào Khmer là cơ sở cách mạng, bảo vệ cán bộ như chùa KosThum, xã Ninh Thạnh Lợi, chùa Đìa Chuối xã Vĩnh Bình, chùa Dì Quán xã Ninh Quới, tỉnh Bạc Liêu…”.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân vui mừng nhận thấy đời sống kinh tế của người dân Tây Nam Bộ đang đổi mới từng ngày, khối đại đoàn kết không ngừng được củng cố, trong đó có vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam và Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, trong việc định hướng vai trò người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Chi dong bao dan toc moi lam tot cong tac van dong nguoi dan toc - Anh 3

Các đại biểu tham gia tọa đàm.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Lịch sử đã khẳng định rằng, muốn giải phóng dân tộc, muốn phát triển đất nước thì phải phát huy khối đại đoàn kết. Xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển trên mọi miền đất nước, đặc biệt là khu vực Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và Tây Bắc”.

Các địa phương đã đưa ra những chủ trương, chính sách phù hợp, gắn liền với chỉ đạo Chính phủ, từ đó giúp cho đồng bào dân tộc có nhiều đóng góp quan trọng cho địa phương mình, tỉnh mình, thành phố của mình.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn đó những khó khăn, những việc cần rút ra kinh nghiệm, nhất là công tác chăm lo cho người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

“Tọa đàm hôm nay nhằm lắng nghe ý kiến, rút ra những bài học hay, những kinh nghiệm tốt trong việc phát huy vai trò người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số” - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Chi dong bao dan toc moi lam tot cong tac van dong nguoi dan toc - Anh 4

Đại biểu tham dự tọa đàm.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các địa phương tích cực chia sẻ kinh nghiệm trong việc lựa chọn những người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chia sẻ các ý kiến trong việc tiếp nhận và truyền đạt thông tin qua các kênh để đưa các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời qua tọa đàm tiếp tục nhân rộng những việc làm hay, mô hình tiêu biểu. “Trong công tác vận động đồng bào dân tộc, hơn ai hết chỉ đồng bào dân tộc mới vận động tốt, vì người dân tộc có vai trò rất quan trọng trong sự phát huy khối đại đoàn kết dân tộc”.

"Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải đi đôi với hành động và đi vào các cuộc vận động, mỗi địa phương phải vận động, thống nhất nhận thức, nâng cao nhận thức rồi đi đến hành động, hành động đó có hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào vai trò của người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào dân tộc" - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Chi dong bao dan toc moi lam tot cong tac van dong nguoi dan toc - Anh 5

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh cho biết nhiều năm qua, học tập và vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tăng cường đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, về khu dân cư, phát huy vai trò của người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số để vận động đồng bào thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát động, thực hiện vai trò tự quản ở các khu dân cư theo phương châm “Vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho” như lời Bác Hồ đã căn dặn.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của gần 4.000 người tiêu biểu có uy tín trên địa bàn 13 tỉnh khu vực Tây Nam Bộ, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức cuộc tọa đàm này.

Thông qua tọa đàm, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam mong muốn lắng nghe được những tiếng nói trực tiếp ở địa phương, ở cơ sở, những kinh nghiệm của người uy tín tiêu biểu nhằm tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn cả nước nói chung, ở khu vực Tây Nam Bộ nói riêng.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh cũng đề nghị các đại biểu, tiếp tục đề xuất các giải pháp tăng cường công tác phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp trong công tác tập huấn cho người tiêu biểu, uy tín cập nhật, thông tin, thời sự, nắm được những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời đưa ra những giải pháp để tạo nguồn kinh phí nhằm thực hiện tốt chính sách đối với người tiêu biểu có uy tín; giải pháp để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy người tiêu biểu với số lượng phù hợp trong từng dân tộc thiểu số nhằm tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc.

Chi dong bao dan toc moi lam tot cong tac van dong nguoi dan toc - Anh 6

Bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ phát biểu.

Theo bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, hiện Cần Thơ có 27 dân tộc thiểu số với 8.665 hộ dân, chiếm 3,04% dân số, với các dân tộc như Khmer, Hoa, Chăm, Tày, Thái, Mường, Nùng, Ấn, Dao. Trong đó dân tộc Khmer có 5.151 hộ chiếm 1,80%. dân tộc Hoa có 3.557 hộ chiếm 1,19%.

TP Cần Thơ có 474 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua, vai trò người tiêu biểu có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở TP Cần Thơ được thể hiện trên nhiều mặt, rõ nét nhất trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trước đây và hiện nay đang là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Người có uy tín có nhiều đóng góp tích cực như vận động nhân dân ý thức vươn lên học tập để xóa nghèo, xóa dốt, đóng góp công sức của mình bằng những ngày công lao động, hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; phát triển sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ, làm công tác từ thiện, xã hội và đã có nhiều mô hình làm kinh tế giỏi của người tiêu biểu có uy tín được nhân dân và tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp có nguy cơ trở thành điểm nóng, tham gia đấu tranh với các hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam Bộ gồm 13 tỉnh, thành phố, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 8,5% (khoảng hơn 1,4 triệu người, trong đó dân tộc Khmer (chiếm 6,9%), dân tộc Hoa (chiếm 1,47%), dân tộc Chăm (chiếm 0,09%), còn lại là các dân tộc khác như Tày, Nùng, Thái, Mông (chiếm 0,04%), có đường biên giới giáp với Campuchia dài hơn 300 km.

Một số hình ảnh các đại biểu tham dự tọa đàm:

Chi dong bao dan toc moi lam tot cong tac van dong nguoi dan toc - Anh 7

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh với các đại biểu tại tọa đàm.

Chi dong bao dan toc moi lam tot cong tac van dong nguoi dan toc - Anh 8

Chi dong bao dan toc moi lam tot cong tac van dong nguoi dan toc - Anh 9

Chi dong bao dan toc moi lam tot cong tac van dong nguoi dan toc - Anh 10

Chi dong bao dan toc moi lam tot cong tac van dong nguoi dan toc - Anh 11

Chi dong bao dan toc moi lam tot cong tac van dong nguoi dan toc - Anh 12

Chi dong bao dan toc moi lam tot cong tac van dong nguoi dan toc - Anh 13

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Hương Diệp

Ảnh: Hoàng Anh