Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chỉ hiệu quả khi… đa dịch vụ hỗ trợ xã viên

Gốc

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có thế mạnh là nông nghiệp và hiện có khoảng 700-800 HTX nông nghiệp chiếm hơn 70% tổng số HTX toàn khu vực.

Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17708