Chi Lăng, Lạng Sơn: Nhiều trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất

Gốc
Thanh tra tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai và thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của UBND huyện Chi Lăng, UBND thị trấn Đồng Mỏ, UBND xã Quang Lang từ 1/7/2014 đến đầu năm 2017.

Kết luận chỉ ra, chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (SDĐ) tại huyện Chi Lăng còn hạn chế; kế hoạch SDĐ năm sau chưa kế thừa, cập nhật đầy đủ kết quả thực hiện kế hoạch SDĐ của năm trước. Đặc biệt, có 6 dự án thể hiện trong kế hoạch SDĐ các năm 2015, 2016 của huyện nhưng không có trong quy hoạch SDĐ giai đoạn 2011 - 2020.

Việc chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan và thực hiện thủ tục hành chính về đất đai còn có nhiều sai lệch, có . Có 25 hồ sơ cấp đổi, 19 hồ sơ cấp mới và 7 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận chuyển nhượng quyền SDĐ không đảm bảo thời gian theo quy địnhtại Bản Quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh, cụ thể quá thời hạn từ 1 đến 5 tháng; . 53 Hợp đồng chuyển nhượng quyền SDĐ không có chữ ký tắt của người yêu cầu công chứng, chứng thực và người thực hiện công chứng, chứng thực tại các trang hợp đồng theo quy địnhtại Điều 59, Nghị định số 75 năm 2000 của Chính phủ về Công chứng, chứng thực và Khoản 4, Điều 36 Nghị định số 23 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Ngoài ra, có 24 hồ sơ cấp Giấy giấy chứng nhận đất nông nghiệp theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền SDĐ, , nhưng trong hồ sơ không có giấy tờ xác định là trường hợp trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 43/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

Kết luận cũng chỉ rõ, huyện Chi Lăng đã và đang triển khai 30 công trình, dự án nhưng một số công trình, dự án kinh phí thực hiện công tác bồi thường chưa được các chủ đầu tư chuyển cho huyện để chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đặc biệt, việc thực hiện các quy định pháp luật của một số dự án chưa đảm bảo chặt chẽ. Tại Dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 1) được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 896 năm 2015 phê duyệt giá đất cụ thể dự án, trong đó, đơn giá bồi thường đất ở khu vực còn lại tại nông thôn khu vực I, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, nhóm vị trí 3 là 95.000 đồng/m2; tuy , nhưng tại Quyết định số 2582/2015/QĐ của UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án lại phê duyệt và chi trả bồi thường cho 3 hộ bị thu hồi đất ở khu vực còn lại tại nông thôn khu vực I, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, nhóm vị trí 3 với đơn giá là 90.000 đồng/m2.

Tại UBND xã Quang Lang và UBND thị trấn Đồng Mỏ còn thiếu kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về đất đai của người SDĐ tại địa phương. Điều này dẫn đến có 5 trường hợp ở ở khu Ga Bắc, thị trấn Đồng Mỏ tự ý chuyển mục đích SDĐ, xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp mà chưa thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, theo quy hoạch SDĐ huyện Chi Lăng giai đoạn 2010 - 2020, trên địa bàn xã Quang Lang có nhiều trường hợp thuộc mục đích sử dụng là đất ở. Tuy nhiên, dọc trục Quốc lộ 1A có 9 trường hợp, tại trục tỉnh lộ 238B (vào xã Hữu Kiên) cũng có 6 trường hợp người sử dụng đất tự ý chuyển mục đích SDĐ, tự ý san, lấp đất nông nghiệp, trong đó có 12 trường hợp là đất trồng lúa, để xây dựng nhà ở và các công trình khác...

Thanh tra tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng tổ chức rút kinh nghiệm, kiểm điểm các bộ phận, cá nhân có liên quan để xảy ra các vi phạm, thiếu sót trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của công tác quản lý đất đai, nhất là trong công tác xét, cấp Giấy giấy chứng nhận. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với lĩnh vực quản lý đất đai, đặc biệt là kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về đất đai của người SDĐ tại địa phương.

Bảo Anh

Tin nóng

Tin mới