Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chị Năm

Gốc

ND - Dẫu biết nhà Anh hùng LLVTND Hoàng Thị Nghị ở xóm Vừng, phường Vạn Sơn, thị xã Đồ Sơn, tôi vẫn phải gọi điện thoại xuống xin bà cho gặp vào giờ ấy, ngày nọ.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114015&sub=50&top=37