– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành quyết định về việc quy định tạm thời đơn giá đào tạo nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cho người lao động thuộc các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo chính sách tại quyết định số 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đơn giá đào tạo nghề cho nghề hàn trình độ 3G là 5.000.000 đ/học viên/khóa học; Nghề hàn trình độ 6G: 5.900.000 đ/học viên/khóa học; Nghề phục vụ khách sạn, nhà hàng: 2.620.000 đ/học viên/khóa học; Nghề điều dưỡng viên: 6.500.000 đ/học viên/khóa; Nghề xây, trát, láng trong xây dựng: 2.710.000 đ/học viên/khóa học; Nghề gia công lắp đặt cốt thép trong xây dựng: 2.000.000 đ/học viên/khóa học; Nghề gia công, lắp đặt và tháo dỡ giàn giáo trong xây dựng: 1.900.000đ học viên/khóa học; Nghề lắp đặt điện sinh hoạt trong xây dựng: 2.210.000đ/học viên/khóa học; Nghề lắp đặt đường ống cấp thoát nước trong xây dựng: 5.360.000đ/học viên/khóa học; Nghề ốp, lát trong xây dựng: 5.600.000đ/học viên/khóa học; Nghề may công nghiệp: 3.880.000đ/học viên/khóa học. Đơn giá đào tạo ngoại ngữ cho Tiếng Anh là 2.650.000đ/học viên/khóa (300 giờ); Tiếng Trunglà 2.650.000đ/học viên/khóa (300 giờ); Tiếng Hàn là 4.500.000đ/học viên/khóa (520 giờ); Tiếng Nhật cho chương trình IMM Japan do Trung tâm lao động ngoài nước thực hiện là 1.700.000đ/học viên/khóa (150 giờ) và cho lao động đi tu nghiệp tại Nhật Bản thông qua doanh nghiệp xuất khẩu lao độnglà 5.900.000đ/học viên/khóa (520 giờ); Bên cạnh đó, chi phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết như hiểu biết về pháp luật, phong tục tập quán nước tiếp nhận lao động …là 532.000đ/học viên/khóa (74 tiết) Nghị định nêu rõ, đơn giá trên là đơn giá tối đa cho đặt hàng đào tạo nghề 1 khóa học lao động xuất khẩu trong thời gian thí điểm theo chính sách quy định tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các vật tư, nguyên liệu, công cụ trong đơn giá học nghề nêu trên thuộc diện tái sử dụng hoặc sử dụng nhiều lần phải xác định giá trị thu hồi và giảm trừ chi phí tương ứng đối với các đơn vị, doanh nghiệp xuất khẩu lao động, cơ sở dạy nghề nhận hợp đồng đặt hàng từ khóa thứ 2 trở lên). Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ căn cứ vào đơn giá tối đa quy định tạm thời nêu trên và tình hình thực tế để thương thảo; ký hợp đồng đặt hàng với các đơn vị, doanh nghiệp xuất khẩu lao động, cơ sở dạy nghề được lựa chọn tham gia Đề án đảm bảo hiệu quả, đúng chế độ, định mức; nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng. Kết thúc thời gian thí điểm tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện báo cáo Bộ để phê duyệt chương trình chi tiết và đơn giá chính thức áp dụng cho thực hiện Đề án./.