Thời gian qua, tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB, BHYT có chiều hướng gia tăng tại cơ sở y tế dẫn đến quỹ KCB BHYT được sử dụng trong 6 tháng đầu năm 2016 tại nhiều địa phương bị bội chi. Một số tỉnh, thành phố có số tiền vượt quỹ KCB BHYT tới hàng trăm tỷ đồng, ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện chính sách BHYT tại các đơn vị, địa phương và quyền lợi của người tham gia BHYT.

Chi phi kham chua benh gia tang bat thuong: Kien quyet xu ly - Anh 1

Ngày 7/9, trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết, sẽ tiến hành thẩm định lại toàn bộ chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT 6 tháng đầu năm 2016 tại các cơ sở y tế bội chi quỹ KCB BHYT, phân tích thực trạng, xác định nguyên nhân, kiên quyết thu hồi chi phí KCB không hợp lý. Đồng thời kiểm tra ngay những cơ sở y tế có chi phí KCB BHYT gia tăng bất thường, kiên quyết từ chối thanh toán những chi phí KCB không đúng quy định.

Thời gian qua, tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB, BHYT có chiều hướng gia tăng tại cơ sở y tế dẫn đến quỹ KCB BHYT được sử dụng trong 6 tháng đầu năm 2016 tại nhiều địa phương bị bội chi. Một số tỉnh, thành phố có số tiền vượt quỹ KCB BHYT tới hàng trăm tỷ đồng, ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện chính sách BHYT tại các đơn vị, địa phương và quyền lợi của người tham gia BHYT.

Theo đó trong tháng 9/2016 BHXH Việt Nam yêu cầu cơ quan BHXH các tỉnh, thành cần quyết liệt triển khai nội dung chỉ đạo sau: Phân tích, đánh giá đầy đủ tình trạng gia tăng chi phí và mất cân đối quỹ KCB BHYT 6 tháng đầu năm 2016, dự báo cả năm 2016 để báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, thành phố; trong đó, tập trung đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan, các yếu tố tác động và kiến nghị, đề xuất các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lạm dụng quỹ KCB BHYT và đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT.

Thẩm định lại toàn bộ chi phí KCB BHYT 6 tháng đầu năm 2016 tại các cơ sở y tế bội chi quỹ KCB BHYT, phân tích thực trạng, xác định nguyên nhân, kiên quyết thu hồi chi phí KCB không hợp lý. Tổ chức kiểm tra ngay những cơ sở y tế có chi phí KCB BHYT gia tăng bất thường, kiên quyết từ chối thanh toán những chi phí KCB không đúng quy định. Phối hợp với Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tất cả các cơ sở y tế có biểu hiện lạm dụng quỹ KCB BHYT, chi phí KCB BHYT gia tăng bất thường, tần suất bệnh nhân KCB tăng; sau kiểm tra kiên quyết thu hồi chi phí KCB sử dụng sai quy định; trường hợp sai phạm lớn, có tính hệ thống thì chuyển cơ quan Công an điều tra.

Tăng cường kiểm soát chi phí, chống lạm dụng quỹ KCB BHYT; đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn giám sát, cung cấp thông tin về những cơ sở y tế lạm dụng quỹ KCB BHYT. Đối với các cơ sở y tế có tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT báo cáo UBND tỉnh, thành phố xem xét tạm dừng hợp đồng KCB BHYT chờ ý kiến kết luận của cơ quan công an.

Lan Hương