Bộ Xây dựng trả lời TCty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Chi phi quan ly du an dau tu xay dung cong trinh - Anh 1

Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

1. Chi phí quản lý dự án được hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Chi phí quản lý dự án là nguồn kinh phí cần thiết cho chủ đầu tư để tổ chức quản lý việc thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng. Đối với Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do dự án bị kéo dài thời gian và các điều kiện khách quan khác như nêu tại văn bản số 3300/VEC-TĐ, vì vậy Bộ Xây dựng thống nhất chi phí quản lý dự án của Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được xác định bằng cách lập dự toán theo quy định, nhưng không vượt mức đề nghị tại văn bản số 3300/VEC-TĐ.

2. Đối với các Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Dự án đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành là các dự án sử dụng vốn vay từ các nhà tài trợ quốc tế, trường hợp trong hiệp định của dự án có quy định cụ thể về mức kinh phí quản lý dự án thì thực hiện theo hiệp định.

3. TCty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam có trách nhiệm lập dự toán chi phí quản lý dự án trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. Việc quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 6/1/2014 Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

Đoan Trang (tổng hợp)