Chi phí sinh hoạt tại Việt Nam đang mức nào trong khu vực ?

Gốc
Theo xếp hạng của một trong những trang mạng lớn nhất về giá cả trên toàn cầu, chi phí sinh hoạt tại Việt Nam ở mức trung bình của khu vực.

Theo VTC

Tin nóng

Tin mới