Hỏi:

small_9422.jpg Phần chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong xây dựng công trình tại Việt Nam được xác định căn cứ theo qui định tại văn bản nào? (Trần Ngọc Long, Trung Hòa-Nhân Chính, Hà Nội)