Dù thị trường chứng khoán Mỹ mất điểm ngày 27/3, nhưng các chỉ số vẫn có tuần giao dịch thành công.