Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giá tháng 10/2009 tại hai thành phố lớn nhất cả nước có yếu tố bất thường.

Khác với quy luật CPI tăng ở mức cao hơn trong quý 4 hàng năm, với tháng 10 năm nay, chỉ số giá lại giảm tốc so với cách đây một tháng. Cụ thể, với Hà Nội, CPI tháng này chỉ tăng 0,23% so với tháng trước đó, thấp hơn khá nhiều so với chỉ số giá của tháng trước, tăng 0,77%. Về phía Tp.HCM, con số của tháng này còn khả quan hơn, từ mức gây sốc 1,59% của tháng trước, nay đã tụt xuống mức tăng 0,15%. Về cơ bản, tình hình diễn biến giá cả tại hai thành phố đầu tàu kinh tế cả nước tương đối giống nhau trong tháng này. Hầu hết các nhóm hàng đều tăng nhưng mức tăng không đáng kể, chỉ ở mức dưới 1%. Đáng chú ý nhất trong tháng này là việc điều chỉnh giảm giá xăng 500 đồng/lít, giá dầu diezel 300 đồng/ lít từ ngày 1/10. Việc giá nguyên liệu này giảm đã có tác dụng kiềm chế giá cả nhiều loại hàng hóa, dịch vụ khác, tuy rằng chưa tạo thành xu hướng giảm rõ nét trong các nhóm khác. Với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, giá cả không có biến động nhiều, vì vậy mức tăng thấp của nhóm hàng này tại cả hai thàng phố cũng góp phấn đáng kể hạn chế mức tăng của chỉ số giá tháng này. Ngược xu hướng trên, giá một số hàng hóa, dịch vụ vẫn tăng khá cao như nhóm nhà ở, điện, nước, vật liệu xây dựng tăng do giá một số loại vật liệu tăng trong tháng này; nhóm giao thông, bưu chính viễn thông tuy được hỗ trợ bởi giảm giá xăng dầu nhưng vẫn còn tăng khá. Đặc biệt là tại Tp.HCM, nhóm giao thông, bơu chính viễn thông tăng 0,67%; nhóm nhà ở, điện, nước, vật liệu xây dựng tăng 0,52%.