Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng 0,66%

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, so với tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 0,66% (khu vực thành thị tăng 0,48%; khu vực nông thôn tăng 0,86%).

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, 6 nhóm hàng có chỉ số giá tăng gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,85%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,29%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,39%; giao thông tăng 4,06%; văn hóa, giải trí và dịch vụ du lịch tăng 0,08%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,08%. Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,27%. Các nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá ổn định gồm: Đồ uống và thuốc lá; thuốc và dụng cụ y tế; bưu chính viễn thông; giáo dục.

Nguyên nhân làm CPI tháng 6 tăng so với tháng trước do giá một số lương thực, thực phẩm tăng; giá điện, nước sinh hoạt tăng; giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng 3 lần trong tháng.

H.DUNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/thi-truong/202207/chi-so-gia-tieu-dung-thang-6-tang-066-8256392/