Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng nhẹ

Nhóm hàng tiêu dùng tăng nhẹ (VOV) - Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, CPI tháng 6/2009 tăng lần lượt 0,91% và 0,6% so với tháng trước.

Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tiếp tục tăng nhẹ so với tháng 5 ở mức 0,55%. Tính chung 6 tháng đầu năm chỉ số giá tiêu dùng cả nước tăng 2,68%. So với cùng kỳ năm 2008, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng thêm 10,27%. Cục Thống kê TP.Hồ Chí Minh cũng cho biết trong tháng 6 chỉ số giá tiêu dùng của địa phương đã tăng 0,6% so với tháng trước. Tính chung từ đầu năm đến nay, CPI ở TPHCM tăng 3,13%. Thống kê cho thấy trong tháng 6, toàn bộ 10 nhóm hàng tiêu dùng đều tăng với mức tăng chung khá nhẹ. Nhóm nhà ở điện nước chất đốt tăng 1,5%. Còn tại Hà Nội, mức tăng CPI trong tháng 6 là 0,91% so tháng trước và tăng 11,86% so cùng kỳ năm 2008. Theo Cục Thống kê Hà Nội, 10 nhóm hàng tiêu dùng đều tăng. Nhóm tăng cao nhất so cùng kỳ năm trước là hàng ăn và dịch vụ ăn uống (18,52%); nhóm nhà ở điện nước chất đốt tăng 1,5%. Nhóm giao thông, bưu chính viễn thông tiếp tục giảm (mức 2,5%)./. Vũ Hạnh

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/chi-so-gia-tieu-dung-thang-6-tang-nhe/20096/114842.vov