Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chỉ sợ không biết sửa khuyết điểm (*)

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Người đời không phải thần thánh, không ai tránh khỏi khuyết điểm. Chúng ta không sợ khuyết điểm, nhưng chỉ sợ không biết kiên quyết sửa nó đi.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134560&sub=50&top=37