Chỉ số phát triển con người của Việt Nam đứng thứ mấy trong khu vực Đông Nam Á?

Chỉ số phát triển con người của Việt Nam đứng thứ mấy trong khu vực Đông Nam Á?

Thái Lan liên tục ghi nhận chỉ số HDI cao trong nhiều năm

Thái Lan liên tục ghi nhận chỉ số HDI cao trong nhiều năm

Hợp tác xây dựng thế giới an toàn và phát triển

Hợp tác xây dựng thế giới an toàn và phát triển

Định hình tương lai trong một thế giới đang biến đổi

Định hình tương lai trong một thế giới đang biến đổi

Thế giới đối mặt với loạt khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử làm gia tăng bất ổn

Thế giới đối mặt với loạt khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử làm gia tăng bất ổn

Việt Nam tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển con người

Việt Nam tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển con người

Thế giới đánh giá cao Việt Nam trong nỗ lực phát triển con người

Thế giới đánh giá cao Việt Nam trong nỗ lực phát triển con người

Chỉ số phát triển con người Việt Nam tăng hai bậc

Chỉ số phát triển con người Việt Nam tăng hai bậc

Liên hiệp quốc cảnh báo sự thụt lùi về phát triển con người

Liên hiệp quốc cảnh báo sự thụt lùi về phát triển con người

Chỉ số phát triển con người: Việt Nam tăng 2 bậc xếp hạng

Chỉ số phát triển con người: Việt Nam tăng 2 bậc xếp hạng

Việt Nam tăng 2 bậc xếp hạng toàn cầu về chỉ số phát triển con người

Việt Nam tăng 2 bậc xếp hạng toàn cầu về chỉ số phát triển con người

LHQ: Các cuộc khủng hoảng toàn cầu đẩy sự tiến bộ của con người lùi lại 5 năm

LHQ: Các cuộc khủng hoảng toàn cầu đẩy sự tiến bộ của con người lùi lại 5 năm

Chỉ số phát triển con người của Việt Nam giữ ổn định

Chỉ số phát triển con người của Việt Nam giữ ổn định

Việt Nam tăng hai bậc trong xếp hạng toàn cầu về phát triển con người

Việt Nam tăng hai bậc trong xếp hạng toàn cầu về phát triển con người

Việt Nam tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu về phát triển con người

Việt Nam tăng 2 bậc trong bảng xếp hạng toàn cầu về phát triển con người

Liên hợp quốc đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong phát triển con người

Liên hợp quốc đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong phát triển con người

LHQ: Chỉ số Phát triển Con người của thế giới hạ về mức năm 2016

LHQ: Chỉ số Phát triển Con người của thế giới hạ về mức năm 2016