Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vừa công bố báo cáo xếp hạng Chỉ số sẵn sàng kết nối toàn toàn cầu năm 2008-2009, xếp hạng Việt Nam đứng thứ 70 trong số 134 quốc gia, tăng 3 bậc so với năm ngoái (73) và 12 bậc so với năm 2006 (82). Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam cùng với Singapore (xếp thứ 4, tăng 1 bậc) là hai quốc gia duy nhất tăng hạng.