Chỉ số sẵn sàng kết nối mạng (NRI) của Việt Nam tăng 10 bậc

Gốc
Đó là kết quả trong báo cáo Công nghệ thông tin toàn cầu năm 2007-2008 với chủ đề “Nuôi dưỡng tiềm năng sáng tạo bằng khả năng sẵn sàng kết nối mạng (NRI)” được công bố tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF)...

Tin nóng

Tin mới