Theo công bố của Tổng cục Thống kê (TCTK), chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10 của cả nước ước tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 13,6%.

Chi so san xuat cong nghiep tang 7% - Anh 1

Tính chung 10 tháng năm 2016, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,2% so với cùng kỳ2015.

Cũng theo TCTK, một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Quảng Nam tăng 29,2%; Thái Nguyên tăng 26,6%; Hải Phòng tăng 16,6%; Đà Nẵng tăng 12,2%. Các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương và Đồng Nai cùng tăng 8,1%.

Mai Phương