(Vitinfo)- Ngày 15/1, Quĩ Heritage và tạp chí Wall Street Journal công bố bảng xếp hạng về chỉ số tự do kinh tế, Việt Nam tăng 3 bậc lên vị trí 135/157 quốc gia và lãnh thổ so với năm 2007.