Mỗi lần từ quê Nam Định lên Hà Nội, nhà văn Trần Quốc Tiến đều mang đủ bộ complê, kính trắng, cặp da bóng loáng, tuy rằng trong cặp chỉ có văn thơ chứ chả bao giờ có nhiều tiền. Thế mà đi đến đâu là kẻ cắp theo sau đến đấy. Lần nào cũng bị rạch cặp.