Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chỉ tăng thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc là không hợp lý !

Đầu tư công từ vốn Nhà nước phải xem xét lại, đặc biệt là đầu tư của các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty 90, 91: Những lĩnh vực nào có hiệu quả và cần thiết như điện, than, xi măng... thì phải đầu tư; nhưng đầu tư vào bất động sản thì phải rà soát lại. Hoặc một số đầu tư vào các lĩnh vực chưa thực sự cần thiết cho nền kinh tế cũng phải rà soát lại.