Khẩn trương khắc phục tồn tại, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới

Khẩn trương khắc phục tồn tại, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới

Quyết tâm khắc phục hạn chế, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

Quyết tâm khắc phục hạn chế, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

BĐBP Quảng Trị: Tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật

BĐBP Quảng Trị: Tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088 đến từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088 đến từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 173 của thường vụ Đảng ủy BĐBP tại Hải đoàn 38 BĐBP

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 173 của thường vụ Đảng ủy BĐBP tại Hải đoàn 38 BĐBP

Kiểm tra thực hiện Chỉ thị 173 của thường vụ Đảng ủy BĐBP tại Đồn Biên phòng Thuận

Kiểm tra thực hiện Chỉ thị 173 của thường vụ Đảng ủy BĐBP tại Đồn Biên phòng Thuận

Kiểm tra thực hiện Chỉ thị 173 của thường vụ Đảng ủy BĐBP tại BĐBP Quảng Ninh

Kiểm tra thực hiện Chỉ thị 173 của thường vụ Đảng ủy BĐBP tại BĐBP Quảng Ninh

BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 173 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP và Kế hoạch 3088 của Bộ Tư lệnh BĐBP

BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 173 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP và Kế hoạch 3088 của Bộ Tư lệnh BĐBP

Tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng bộ đội

Tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng bộ đội

Cục Chính trị BĐBP: Sơ kết thực hiện Chỉ thị 173 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP và Kế hoạch 3088 của Bộ Tư lệnh BĐBP

Cục Chính trị BĐBP: Sơ kết thực hiện Chỉ thị 173 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP và Kế hoạch 3088 của Bộ Tư lệnh BĐBP

Sơ kết thực hiện Kế hoạch 3088 của Bộ Tư lệnh BĐBP và Chỉ thị 173 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP

Sơ kết thực hiện Kế hoạch 3088 của Bộ Tư lệnh BĐBP và Chỉ thị 173 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng

BĐBP Sóc Trăng: Tăng cường quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật

BĐBP Sóc Trăng: Tăng cường quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật

Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 173-CT/ĐU tại BĐBP An Giang

Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 173-CT/ĐU tại BĐBP An Giang

Kiểm tra thực hiện Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088 tại BĐBP Bình Định và Hải đoàn 48 BĐBP

Kiểm tra thực hiện Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088 tại BĐBP Bình Định và Hải đoàn 48 BĐBP

BĐBP Đắk Lắk: Tăng cường quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật

BĐBP Đắk Lắk: Tăng cường quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật

Trường Trung cấp 24 Biên phòng: Quyết tâm xây dựng đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn

Trường Trung cấp 24 Biên phòng: Quyết tâm xây dựng đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn

Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 173-CT/ĐU tại BĐBP Long An

Kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 173-CT/ĐU tại BĐBP Long An