Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Tăng cường quản lý, kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm

Tăng cường quản lý, kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm

Báo Thanh Hóa
19/1/2023
Kiên quyết làm rõ vi phạm vệ sinh ATTP

Kiên quyết làm rõ vi phạm vệ sinh ATTP

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
16/1/2023
Tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm

Tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm

Truyền Hình Thông Tấn
VNEWS
16/1/2023
Hơn 22.000 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong cả nước chưa đáp ứng quy chuẩn

Hơn 22.000 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong cả nước chưa đáp ứng quy chuẩn

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
15/1/2023
Ứng dụng hệ thống quản lý trực tuyến trong giết mổ động vật

Ứng dụng hệ thống quản lý trực tuyến trong giết mổ động vật

Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn
15/1/2023
Tăng cường kiểm soát giết mổ động vật

Tăng cường kiểm soát giết mổ động vật

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
15/1/2023
22.000 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ không đáp ứng an toàn thực phẩm

22.000 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ không đáp ứng an toàn thực phẩm

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
15/1/2023
Thủ tướng yêu cầu giám sát, phát hiện sớm trường hợp nhiễm, nghi nhiễm bệnh lây từ động vật sang người

Thủ tướng yêu cầu giám sát, phát hiện sớm trường hợp nhiễm, nghi nhiễm bệnh lây từ động vật sang người

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
15/1/2023
22.000 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, chưa đáp ứng quy chuẩn

22.000 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, chưa đáp ứng quy chuẩn

Truyền Hình Thông Tấn
VNEWS
15/1/2023
Kiên quyết xử lý cơ sở giết mổ không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiên quyết xử lý cơ sở giết mổ không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Báo Sài Gòn Giải Phóng
15/1/2023
TOÀN VĂN: Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm

TOÀN VĂN: Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
14/1/2023
Chính phủ yêu cầu tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm

Chính phủ yêu cầu tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm

Báo VietnamPlus
14/1/2023
Tăng cường thanh, kiểm tra đột xuất về ATTP tại cơ sở giết mổ động vật

Tăng cường thanh, kiểm tra đột xuất về ATTP tại cơ sở giết mổ động vật

Tạp chí Người Đưa Tin
14/1/2023
Tăng cường quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm

Tăng cường quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
14/1/2023