Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng cường sự lãnh đạo trong quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Đảng Cộng Sản VN
15/10/2021

Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai để tạo động lực phát triển kinh tế

14/10/2021

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư

14/10/2021

Nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng

11/10/2021

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn: Tích cực rà soát cơ chế chính sách để gỡ vướng trong bố trí nhà tái định cư, giải phóng mặt bằng

07/10/2021

Quan tâm công tác quy hoạch, phát triển môi trường sống tốt hơn

07/10/2021

Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư

07/10/2021

Hà Nội: Giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo liên quan đến giải phóng mặt bằng tại huyện Phúc Thọ

06/10/2021

Đổi mới cách thức, phương pháp trong giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đảng Cộng Sản VN
06/10/2021

Giải phóng mặt bằng cần tập trung vào cả dự án đầu tư công và vốn ngoài ngân sách

06/10/2021

Huyện Gia Lâm: Hơn 3.600 trường hợp khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

06/10/2021

Giám sát công tác giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở huyện Phúc Thọ

06/10/2021

Tăng cường đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

06/10/2021

Quận Bắc Từ Liêm đã và đang giải phóng mặt bằng trên 300 dự án

05/10/2021