Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023

Nâng chất lượng đào tạo từ chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo

Nâng chất lượng đào tạo từ chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo

Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường tiếp tục 'Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập'

Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường tiếp tục 'Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập'

Bắc Ninh tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 -2023

Bắc Ninh tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 -2023

Ổn định tâm lý, tư tưởng học sinh bị tác động do dịch bệnh kéo dài

Ổn định tâm lý, tư tưởng học sinh bị tác động do dịch bệnh kéo dài

Triển khai kế hoạch năm học 2022-2023 linh hoạt, tạo thuận lợi cho học sinh

Triển khai kế hoạch năm học 2022-2023 linh hoạt, tạo thuận lợi cho học sinh

Hơn 23 triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới

Hơn 23 triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới

Đồng hành và sẻ chia cùng ngành giáo dục

Đồng hành và sẻ chia cùng ngành giáo dục

Năm học 2022-2023: Củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục

Năm học 2022-2023: Củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Mong thầy cô sáng tạo, chủ động trong giảng dạy

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Mong thầy cô sáng tạo, chủ động trong giảng dạy
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Mong thầy cô sáng tạo, chủ động trong giảng dạy
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Mong thầy cô sáng tạo, chủ động trong giảng dạy

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Mong thầy cô sáng tạo, chủ động trong giảng dạy

Hơn 23 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học mới 2022-2023

Hơn 23 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học mới 2022-2023

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Năm học mới, ưu tiên bù đắp kiến thức cho học sinh

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Năm học mới, ưu tiên bù đắp kiến thức cho học sinh

Hơn 23 triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới

Hơn 23 triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới

Năm học trọng tâm của đổi mới giáo dục

Năm học trọng tâm của đổi mới giáo dục

Năm học 2022-2023 được xác định là năm trọng tâm của đổi mới

Năm học 2022-2023 được xác định là năm trọng tâm của đổi mới

Năm học mới 2022-2023 là năm trọng tâm của đổi mới giáo dục phổ thông

Năm học mới 2022-2023 là năm trọng tâm của đổi mới giáo dục phổ thông

Tạo bệ phóng vững chắc đổi mới giáo dục

Tạo bệ phóng vững chắc đổi mới giáo dục

TP Buôn Ma Thuột: Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố

TP Buôn Ma Thuột: Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố