Siết kỷ cương quản lý khai thác khoáng sản

Siết kỷ cương quản lý khai thác khoáng sản

HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý khoáng sản tại huyện Quỳnh Lưu

HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý khoáng sản tại huyện Quỳnh Lưu

Bắc Giang quản lý chặt hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản

Bắc Giang quản lý chặt hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản

TP Uông Bí: Đảm bảo trật tự trong khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh khoáng sản

TP Uông Bí: Đảm bảo trật tự trong khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh khoáng sản

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản

Hà Nội yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

Hà Nội yêu cầu siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong cấp phép khai thác khoáng sản tại huyện Diên Khánh

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong cấp phép khai thác khoáng sản tại huyện Diên Khánh

Thừa Thiên-Huế điều chỉnh việc cấp phép và quy hoạch khoáng sản

Thừa Thiên-Huế điều chỉnh việc cấp phép và quy hoạch khoáng sản

Yên Định tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản

Yên Định tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản

Giám sát hoạt động khoáng sản tại TP. Nha Trang

Giám sát hoạt động khoáng sản tại TP. Nha Trang

Quảng Nam: Đóng nhiều cửa mỏ khoáng sản ở Đại Lộc

Quảng Nam: Đóng nhiều cửa mỏ khoáng sản ở Đại Lộc

Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, khai thác cát sỏi

Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, khai thác cát sỏi

Hà Nội: Thu hồi giấy phép đối với mỏ khai thác khoáng sản gây ô nhiễm môi trường

Hà Nội: Thu hồi giấy phép đối với mỏ khai thác khoáng sản gây ô nhiễm môi trường

Hà Nội: Xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, tiêu thụ cát, sỏi trái phép

Hà Nội: Xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, tiêu thụ cát, sỏi trái phép

Hà Nội không cấp phép khai thác cát với các tổ chức, cá nhân đã bị xử lý vi phạm

Hà Nội không cấp phép khai thác cát với các tổ chức, cá nhân đã bị xử lý vi phạm

Hà Nội: Không để xảy ra 'điểm nóng' về khai thác trái phép cát, sỏi

Hà Nội: Không để xảy ra 'điểm nóng' về khai thác trái phép cát, sỏi

Chấn chỉnh hoạt động khai thác, nạo vét khoáng sản cát ở Lâm Đồng

Chấn chỉnh hoạt động khai thác, nạo vét khoáng sản cát ở Lâm Đồng