Chi tiết 11 nhóm đối tượng đầu tiên được tiêm vaccine Covid-19

Gốc
Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1210/QĐ-BYT về việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vaccine phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 do Covax Facility hỗ trợ.

Các nhóm đối tượng được tiêm vaccine Covid-19 được sắp xếp theo mức độ ưu tiên theo tình huống dịch và trong bối cảnh nguồn vaccine cung cấp hạn chế tại Việt Nam.

Mỹ Hoa

Nguồn Kinh Tế Đô Thị http://kinhtedothi.vn/infographic-chi-tiet-11-nhom-doi-tuong-dau-tien-duoc-tiem-vaccine-covid-19-410916.html