Chi tiết các nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2021-2022 tại Hà Nội

Gốc
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2021 - 2022, về nguyện vọng dự tuyển, mỗi học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 sẽ được đăng ký nguyện vọng dự tuyển tối đa vào 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng (NV) 1, 2 và 3.

Mỹ Hoa

Nguồn Kinh Tế Đô Thị http://kinhtedothi.vn/infographic-chi-tiet-huong-dan-xet-tuyen-vao-lop-10-cong-lap-nam-hoc-2021-2022-tai-ha-noi-410934.html