Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chi tiết danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 vừa được Hà Nội phê duyệt

Tại Quyết định 1814/QĐ- UBND ngày 20/4, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 – 2022 trên địa bàn Hà Nội.

Danh mục SGK lớp 2 gồm 19 cuốn ở 8 môn học và hoạt động giáo dục (gồm cả bắt buộc và tự chọn). Trong đó, Tiếng Việt, Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm mỗi môn có 1 cuốn; Toán, Đạo đức, Tự nhiên Xã hội, Giáo dục thể chất mỗi môn 2 cuốn và môn tự chọn là Tiếng Anh có 6 đầu sách.

Danh mục SGK lớp 2

Danh mục SGK lớp 6 gồm 28 cuốn cho 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc. Trong đó, Tin học, Giáo dục thể chất, Mỹ thuật, Công nghệ mỗi môn có 1 cuốn; Ngữ văn có 2 cuốn; Toán, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Âm nhạc Hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp mỗi môn có 3 cuốn; Tiếng Anh 4 cuốn.

Danh mục SGK lớp 6

SGK lớp 2, lớp 6 được Hà Nội phê duyệt thuộc nhiều bộ của các Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam, Sư phạm Hà Nội, Sư phạm TP. HCM, Đại học Quốc gia TP HCM.

Sở GD&ĐT đã phổ biến và gửi danh mục SGK lớp 2, lớp 6 được UBND TP Hà Nội phê duyệt tới các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã; các đơn vị này phổ biến tới các trường tiểu học, THCS trên địa bàn.

Theo đó, trên cơ sở danh mục SGK do UBND TP Hà Nội phê duyệt, các nhà trường chủ động lựa chọn SGK phù hợp để tổ chức giảng dạy cho học sinh từ năm học 2021-2022.

Điệp Quyên

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: http://kinhtedothi.vn/chi-tiet-danh-muc-sach-giao-khoa-lop-2-lop-6-vua-duoc-ha-noi-phe-duyet-416762.html