Kể từ hôm nay, 1/3/2016, mức giá của hàng loạt các dịch vụ y tế sẽ tăng khoảng 30% so với trước đó.

Cụ thể, Thông tư liên tịch số 37 quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của 1.887 dịch vụ giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc sẽ được thực hiện điều chỉnh theo 2 lộ trình.

Lần điều chỉnh đầu tiên thực hiện từ ngày 1/3/2016, đó là mức giá gồm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù. Lần điều chỉnh thứ hai thực hiện từ ngày 1/7/2016, đó là mức giá gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương.

Như vậy, kể từ hôm nay, 1/3, các cơ sở khám chữa bệnh được phân loại là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; các bệnh viện tư nhân được thực hiện mức giá gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương.

Cụ thể, tiền khám bệnh ở Bệnh viện hạng I là 20.000 đồng/lượt, Bệnh viện hạng II 15.000 đồng, Bệnh viện hạng III 10.000 đồng và Bệnh viện hạng IV 7.000 đồng như hiện tại thì sẽ có mức điều chỉnh ở bệnh viện hạng I là 20.000 đồng/lượt, giá mới sẽ là 40.000 đồng/lượt.

Chi tiet gia vien phi sau khi tang 30% tu ngay 1/3 - Anh 1

Mức giá viện phí điều chỉnh trước mắt chỉ áp dụng thanh toán bảo hiểm y tế và 25% dân số không có thẻ bảo hiểm y tế chưa bị ảnh hưởng.

Tại các bệnh viện hạng III, hạng IV, tiền khám 7.000 đồng/lượt, giá mới sẽ là 30.000 đồng/lượt.

Tiền giường nội khoa loại 1, bệnh viện hạng 1 hiện là 80.000 đồng/giường/ngày, giá mới sẽ là 215.000 đồng/giường/ngày, bệnh viện hạng 4 tăng từ 55.000 đồng/giường/ngày lên 165.000 đồng/giường/ngày.

Giường hồi sức ở bệnh viện đặc biệt tăng từ 335.000 đồng/giường/ngày lên 677.000 đồng/giường/ngày.

Dịch vụ siêu âm tăng từ 30.000 lên 49.000 đồng, chụp X-quang thường từ 36.000 đồng lên 47.000 đồng, chụp và can thiệp tim mạch từ 6,3 triệu đồng lên 6,7 triệu đồng; chụp PET/CT từ 19,3 triệu đồng lên 20,1 triệu đồng.

Đối với giá dịch vụ rửa dạ dày tăng từ 30.000 đồng/lần lên 106.000 đồng/lần.

Dịch vụ lọc màng bụng cho người suy thận tăng từ 300.000 đồng/lần lên 379.000 đồng/lần.

Mỗi ca phẫu thuật loại đặc biệt sẽ phải chịu thêm khoảng 1,5 triệu đồng phụ cấp và gần 980.000 đồng tiền lương cho một kíp mổ từ 6-8 người.

Theo Bộ Y tế, việc điều chỉnh giá lần này theo nguyên tắc tính đủ chi phí trực tiếp và tiền lương của cán bộ y tế nên đối với những dịch vụ kỹ thuật có chi phí tiền lương cao (như tiền ngày giường; các phẫu thuật nặng được xếp loại đặc biệt, loại một có tới 7 - 8 bác sỹ tham gia làm trong 3 - 4 giờ...) thì sẽ có mức tăng cao.

Còn các dịch vụ sử dụng ít nhân lực, chi phí tiền lương trong giá dịch vụ thấp như các dịch vụ chiếu chụp, chẩn đoán, xét nghiệm thì có mức tăng thấp hơn.

Với mức giá chi trả của dịch vụ kỹ thuật thống nhất, người bệnh sẽ được cung cấp dịch vụ y tế công bằng, đồng đều ở tất cả cơ sở khám chữa bệnh, không phân biệt vùng miền.

Mức giá viện phí điều chỉnh trước mắt chỉ áp dụng thanh toán bảo hiểm y tế và 25% dân số không có thẻ bảo hiểm y tế chưa bị ảnh hưởng.