Chi tiết lịch nghỉ học của hơn 50 trường đại học trên cả nước

Gốc
Do tình hình dịch Covid-19 tại thủ đô và các địa phương lân cận diễn biến khó lường nên nhiều trường đại học ở Hà Nội thông báo khẩn cho sinh viên tạm dừng học tập trung.

Lịch nghỉ cụ thể của các trường như sau:

aaaaaaaaaa

Đỗ Hợp

Nguồn Tiền Phong https://tienphong.vn/chi-tiet-lich-nghi-hoc-cua-hon-50-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc-post1333610.tpo