Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chi tiết phổ điểm các khối thi A, A1, B, C, D

Ngay sau khi công bố phổ điểm các môn thi, ngày 26/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố kết quả phân tích phổ điểm thi năm 2021 của một số khối thi.

Cụ thể như sau:

Thùy Linh

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/chi-tiet-pho-diem-cac-khoi-thi-a-a1-b-c-d-post219723.gd