Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 2013

Gốc
(GDVN) - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh và các ngành đào tạo năm 2013.

Nguồn Giáo Dục VN http://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/chi-tieu-tuyen-sinh-hoc-vien-am-nhac-quoc-gia-viet-nam-2013/275297.gd