Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường công lập Hà Nội năm 2019

Gốc
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 mới nhất tại các trường công lập năm 2019.

Trong năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có 63.090 chỉ tiêu vào các trường trung học phổ thông (THPT) công lập, và có 167.678 học sinh đăng ký dự thi bao gồm nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2.

Theo đó, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh.

Học sinh căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu được giao để biết được tỷ lệ chọi vào lớp 10 ở từng trường THPT công lập, từ đó quyết định việc có hay không nên đổi nguyện vọng đăng ký dự tuyển.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường công lập tại Hà Nội, số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường xem chi tiết danh sách sau:

Có 63.090 chỉ tiêu vào các trường trung học phổ thông (THPT) công lập tại Hà Nội.

Yến Linh