Chị tôi

Hanoinet - Chị tôi là con gái phố cổ. Sinh ra ở phố Hàng Chiếu, nhưng từ năm 1965, chị đã vào đơn vị thanh niên xung phong đi đánh Mỹ.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=120159