Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Triển khai chính sách hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp tới người lao động, cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã và đang thực hiện chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho nhiều người lao động trong thời gian mất việc làm hoặc công việc bị gián đoạn. Việc chi trả bảo hiểm thất nghiệp được BHXH Đà Nẵng thực hiện nhanh chóng, kịp thời, góp phần giúp người lao động vượt qua khó khăn trong cuộc sống.