Ngày 11/4, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 290/2005-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.