Chị Triệu Thị Ngọc Diễm tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng

Tại Hội nghị BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 - 2027, chị Triệu Thị Ngọc Diễm đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn khóa VII.

Đại hội đã bầu BCH gồm 39 anh, chị; Ban Thường vụ gồm 11 anh, chị. Đồng thời, Đại hội cũng bầu 11 đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc, lần thứ XII.

Chị Triệu Thị Ngọc Diễm - Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng.

Chị Triệu Thị Ngọc Diễm - Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng.

Chị Triệu Thị Ngọc Diễm (sinh năm 1985, quê xã Phú Mỹ, Huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) có trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học.

Quá trình công tác của Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng:

2/2007 – 10/2012: Bí thư Đoàn trường CĐSP Sóc Trăng, Chủ tịch Hội Sinh viên trường (từ 9/2011 – 9/2013); Phó Trưởng phòng Công tác học sinh – sinh viên trường CĐSP Sóc Trăng (từ 10/2011); Ủy viên BCH Đoàn Khối các cơ quan Sóc Trăng (từ 5/2012); Ủy viên BCH Tỉnh Đoàn Sóc Trăng (từ 7/2012).

2013 – 2021: Từ tháng 2/2012 – 12/2016: Bí thư Chi Bộ sinh viên trường CĐSP Sóc Trăng (từ 2/2013 – 12/2016); Ủy viên BCH Đảng bộ trường CĐSP Sóc Trăng (từ 12/2013 – 12/2016); Bí thư Đoàn trường CĐSP Sóc Trăng (từ 10/2014); Trưởng phòng Công tác học sinh – sinh viên trường CĐSP Sóc Trăng (từ 10/2015 – 12/2016).

Từ tháng 12/2016 – 8/2019: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng.

Từ tháng 8/2019 – 9/2021: Phó Chủ tịch UBND Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Từ tháng 5/2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Từ tháng 9/2021 đến nay: Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng.

Dương Triều

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/chi-trieu-thi-ngoc-diem-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-doan-soc-trang-post1471823.tpo