Chỉ vì hai ngàn đồng

Gốc
Chỉ vì hai ngàn đồng mà hôm nay tôi bỗng thành trẻ con mẹ nó à. Nghĩ lại cái vẻ ngập ngừng của ông khách quen khi tôi đòi thêm hai ngàn mà ngại quá!

Tin nóng

Tin mới