Chỉ VINATABA được NK thuốc lá điếu điện tử

Gốc
(HQ Online)- Thuốc lá điếu điện tử được quản lý như đối với mặt hàng thuốc lá NK, nội dung này được Tổng cục Hải quan hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố tại công văn 2091/TCHQ-GSQL.

Theo đó, mặt hàng thuốc lá điếu điện tử NK giống như các loại thuốc lá NK khác được quản lý theo quy định Thông tư 37/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương và chỉ Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam (VINATABA) là thương nhân được phép NK.

Cụ thể, loại thuốc lá này cũng phải được đăng ký bảo hộ quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam; phải được dán tem thuốc lá NK theo quy định; tuân thủ các quy định hiện hành về công bố hợp chuẩn, hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn và hàm lượng chất độc hại.

Với sản phẩm đầu tiên NK vào Việt Nam, trước khi làm thủ tục NK thương nhân phải gửi mẫu đến cơ quan, tổ chức có chức năng phân tích, kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định để phân tích mẫu theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc quy định an toàn thực phẩm…

Về thủ tục NK giống như thuốc lá điếu, xì gà, chỉ được phép NK vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế.

N.Linh

Tin nóng

Tin mới