Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chia cổ tức 20%

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
Gốc

Công ty cổ phần thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) vừa tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2008. Hội đồng quản trị CPC cho biết năm 2007, CPC đạt tổng doanh thu hơn 185 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 10 tỷ đồng, chia cổ tức 20%.

Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19701