Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chia di sản thừa kế

Gốc

Hỏi: Ba mẹ tôi kết hôn năm 1978. Năm 2003 ba tôi mất không để lại di chúc. Năm 2008, mẹ tôi hợp thức hóa căn nhà do ba mẹ tôi mua giấy tay từ thời ba tôi còn sống, sổ hồng đứng tên một mình mẹ tôi.

Ba mẹ tôi có tất cả 4 người con, ông bà nội đã mất từ trước khi ba mẹ tôi kết hôn. Vậy mẹ tôi có toàn quyền định đoạt căn nhà này hay không? Căn nhà này có được coi là di sản thừa kế của ba tôi để lại hay không? Và nếu có thì phân chia như thế nào?

Trần Văn H. (quận Thủ Đức - TPHCM)

Luật sư Ngô Đình Hoàng trả lời: Theo thông tin bạn cung cấp, mặc dù sổ hồng đứng tên mẹ bạn nhưng nếu mẹ bạn không chứng minh được căn nhà đó là tài sản riêng của mẹ bạn, không chứng minh được do một mình mẹ bạn tạo lập mà không liên quan gì đến ba của bạn thì căn nhà đó được coi là tài sản chung của ba mẹ bạn.

Căn cứ điều 219, Bộ Luật Dân sự năm 2005 quy định:

1. Sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất.

2. Vợ chồng cùng nhau tạo lập, phát triển khối tài sản chung bằng công sức của mỗi người; có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.

Trong trường hợp này, mẹ của bạn không thể một mình định đoạt về căn nhà này.

Khi ba bạn mất đi thì phần tài sản của ba bạn trong khối tài sản chung của ba mẹ bạn trở thành di sản thừa kế - trong đó có phần sở hữu trong căn nhà này. Về nguyên tắc, cả vợ chồng đều có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng. Nếu ba bạn mất đi thì 1/2 giá trị căn nhà sẽ trở thành di sản thừa kế để lại cho các đồng thừa kế của ba bạn.

Vì ba bạn mất không để lại di chúc nên di sản của ba bạn sẽ được chia theo quy định của pháp luật.

Điểm a khoản 1 điều 676 Bộ Luật Dân sự năm 2005 quy định về người thừa kế theo pháp luật như sau: “Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết”.

Và khoản 2 điều 676 Bộ Luật Dân sự năm 2005 quy định:“Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau”.

Bạn có 4 anh em và ông bà nội bạn (tức ba mẹ của ba bạn) đã mất trước khi tài sản được tạo lập, do vậy những người được thừa kế tài sản do ba bạn mất để lại sẽ là mẹ bạn và 4 anh em bạn, mỗi người được hưởng 1 phần bằng nhau trong khối di sản đó. Cụ thể phân chia về căn nhà: 1/2 căn nhà là di sản thừa kế do ba bạn để lại được chia thành 5 phần bằng nhau, mẹ bạn và 4 anh em bạn mỗi người được hưởng 1 phần.

Nguồn Người Lao Động: http://nld.com.vn/20111125101753741p0c1019/chia-di-san-thua-ke.htm