(Zing) - Một cặp vợ chồng sau 40 năm chung sống quyết định ly dị và dùng cưa để chia đôi ngôi nhà.