Các bạn ơi ,các bạn giúp mình với,em mới biết về máy tính nên dở lắm,các bạn ơi cho mình hỏi về phân chia đĩa bằng Hiren't Boots 8.05 ,hiện giờ mình có đĩa C+D dung lượng 20GB