Me khampha oi giải giúp con mình bài toán lớp 7 này với, mình không nghĩ ra được CMR biểu thức xmũ 12 - xmũ 9 + xmũ 4 - x +1 luôn dưong với mọi x Cho tam giác cân ABC tại A, góc A=20 độ, CMR, AB lớn hơn 2BC và nhỏ hơn 3BC. Cảm ơn mẹ khampha nhiều

Hiện tại em có gia sư cho 1 em lớp 7, theo kinh nghiệm của em là SGK cấp 2 viết không thiếu kiến thức, mà thực tế lượng kiến thức khá lớn, tuy nhiên cách trình bày, diến giải và sắp xếp không được hợp lý là nguyên nhân chính khiến các em không tiếp thu được kiến thức. Người lớn đã học qua rồi cho nên đọc lại rất dễ, tuy nhiền các em học sinh khi mới tiếp cận kiến thức là rất khó khăn, việc diễn giải của chúng ta đôi khi gây khó hiểu cho các em. Vì vậy các mẹ nên kiên nhẫn khi giảng bài, không nên nóng vội và rèn cho các em tư duy là chính. Khi tự tư duy được các em sẽ rất ham học. Đây là một vài kinh nghiệm của em, mong được đóng góp :) Mẹ khampha02 ơi giải giúp con mình bài toán lớp 7 này với: cho f(x) thỏa mãn hệ thức f(x)+x.f(-x) = x+3 tính f(1) = ? Trích dẫn: Nguyên văn bởi Jam_eva Mẹ khampha02 ơi giải giúp con mình bài toán lớp 7 này với: cho f(x) thỏa mãn hệ thức f(x)+x.f(-x) = x+3 tính f(1) = ? thay x=1, ta có: f(1)+f(-1) = 4 Thay x=-1, ta có: f(-1)-f(1) = 3 =>f(1) = 1/2 Me khampha oi giải giúp con mình bài toán lớp 7 này với, mình không nghĩ ra được CMR biểu thức xmũ 12 - xmũ 9 + xmũ 4 - x +1 luôn dưong với mọi x Cho tam giác cân ABC tại A, góc A=20 độ, CMR, AB lớn hơn 2BC và nhỏ hơn 3BC. Cảm ơn mẹ khampha nhiều Me khampha oi giải giúp con mình bài toán lớp 7 này với, mình không nghĩ ra được CMR biểu thức xmũ 12 * xmũ 9 + xmũ 4 * x +1 luôn dưong với mọi x Cho tam giác cân ABC tại A, góc A=20 độ, CMR, AB lớn hơn 2BC và nhỏ hơn 3BC. Cảm ơn mẹ khampha nhiều Me khampha oi giải giúp con mình bài toán lớp 7 này với, mình không nghĩ ra được CMR biểu thức xmũ 12 - xmũ 9 + xmũ 4 - x +1 luôn dưong với mọi x Cho tam giác cân ABC tại A, góc A=20 độ, CMR, AB lớn hơn 2BC và nhỏ hơn 3BC. Cảm ơn mẹ khampha nhiều