TTXVN

(Cadn.com.vn) - Kinh nghiệm của Anh trong cải cách thể chế nhằm tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước đã được chia sẻ tại hội thảo "Cải cách thể chế: Thách thức của Việt Nam và kinh nghiệm từ Anh quốc" tổ chức ngày 1-12. Tại hội thảo, chuyên gia của Anh quốc chia sẻ các kinh nghiệm về mô hình “một vào, hai ra”. Theo đó mỗi bộ, ngành của Anh phải bảo đảm rằng: mỗi khi áp đặt lên doanh nghiệp một đồng chi phí thông qua các quy định mới, phải bảo đảm là sẽ giảm đi hai đồng chi phí thông qua việc giảm gánh nặng từ các quy định cũ. Bà Sarah Smith, Phó Giám đốc Cục Cải tiến Thi hành Quy định của Chính phủ Anh cho biết: việc cắt giảm các văn bản không cần thiết là mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ. Việc cắt giảm các thủ tục, văn bản không cần thiết đã giúp các doanh nghiệp hoạt động tốt hơn, cải thiện môi trường kinh doanh.

Tiếp theo hội thảo, hai bên sẽ có những buổi làm việc để thảo luận về các vấn đề kỹ thuật, chia sẻ những kinh nghiệm chuyên sâu trong cải cách thể chế của Anh quốc.