Chia sẻ video trên trang mạng Flickr

Gốc
Yahoo tiếp tục cuộc đua cùng Google khi ứng dụng công nghệ mới cho trang Flickr để mọi người có thể tải video lên internet. Dịch vụ miễn phí này nhắm vào những người bán chuyên nghiệp và những người có sở thích quay video, đang muốn tìm kiếm một phương thức tốt hơn để chia sẻ những đoạn video ngắn với người thân.

Tin nóng

Tin mới