Chia sẻ với đồng bào bị thiệt hại do cơ bão số 6

Gốc
Trong những ngày này, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân đã đến Ủy ban TW MTTQ Việt Nam gửi tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do cơn bão gây ra

Tin nóng

Tin mới