Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Chia tay PlayStation 3 phiên bản đĩa cứng 20/60GB

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Ngày 11/1/2008, Sony công bố ngưng sản xuất và bán ra thị trường Nhật Bản máy PlayStation 3 phiên bản đĩa cứng 20GB và 60GB.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8893&t=pcolarticle